Felhantering

Vänligen anteckna/skriv ut nedan info avseende felhantering på papper för att komma åt kontaktuppgifter m.m. vid ev fibernät problem. Alternativt använd mobil och mobilnätet till www.malostrommarfibern.se för att finna nedan info.

Hur gör man vid fel? Läs först info under Driftsinformation därefter nedan.

Mediaomvandlaren har några signallampor:
• en blå (power) som visar elmatningen
• en grön/orange (FX)
• någon eller några gröna/orangea (LAN1-LAN6). Lamporna blinkar vid datatrafik.
Om FX-lampan inte blinkar/lyser är det fel i fibernätet/anslutningen. Det felet ska anmälas till fiberföreningen. (Peter Fäldt tel 0709 184071, epost: peterfaldt@telia.com).
Om FX-lampan är tänd (blinkar/lyser) är det fel på leveransen av innehållet.
Då ska felanmälan göras till respektive leverantörs kundtjänst. För de med ComHem som leverantör är telnumret 90 222.
Innan du ringer så pröva att göra en omstart på alla delar, bryt strömmen till TV-boxen, routern och mediaomvandlaren. När du har gjort detta koppla in först mediaomvandlaren, sedan routern och sist TV-boxen, kvarstår felet ring kundtjänsten. Deras första fråga är om du har gjort en omstart, vilket du då har gjort.
Hälsningar Styrelsen