Felhantering

Vänligen anteckna/skriv ut nedan info avseende felhantering på papper för att komma åt kontaktuppgifter m.m. vid ev fibernät problem. Alternativt använd mobil och mobilnätet till www.malostrommarfibern.se för att finna nedan info.

Hur gör man om fel inträffar? Läs först info under Driftsinformation för kontroll om generellt fel föreligger, därefter nedan.

Exempel på felbild:

  • Bortfall av TV, internet, telefon
  • Pixlande TV-bild, långsam programväxling

Ring din operatörs kundtjänst, om du har ComHem som operatör är telefonnumren 90 222 eller 0771 55 00 00.  Innan du ringer kontrollera mediaomvandlarens olika signallampor:

• en blå (power) som visar elmatningen och lyser om elmatningen fungerar
• grön/orange (FX) lyser och LAN1-LAN6 (blinkar vid datatrafik)

Om den blåa lampan inte lyser är det fel på elmatningen, säkring som utlöst eller strömavbrott. Kontrollera säkringen och anslutningen.
Om FX-lampan inte blinkar/lyser är det fel i fibernätet/anslutningen.
Om FX-lampan är tänd (blinkar/lyser) fungerar fibernätet/anslutningen men det är fel på leveransen av innehållet, dvs felet ligger hos internetleverantören.

Innan du ringer så pröva att göra en omstart på alla delar, bryt strömmen till TV-boxen, routern och mediaomvandlaren. När du har gjort detta koppla in först mediaomvandlaren, sedan routern och sist TV-boxen, kvarstår felet ring operatörens kundtjänst. Deras första fråga är om du har gjort en omstart, vilket du då har gjort.