Årsmötet 2021

Härmed kallas du till årstämma i Malöströmmarfibern Ekonomisk  förening Tid: Söndag 2021-08-22, kl. 14.00 Plats: Flatö Skola Årsmötets handlingar finns tillgängliga via föreningens hemsida under vecka 31 Handlingarna kan även erhållas via föreningens styrelsemedlemmar. Välkomna önskar styrelsen.