Bli medlem i fiberföreningen/Ägarbyte

OBSERVERA:
BLI MEDLEM GÄLLER OM NI VILL BLI NY MEDLEM I FÖRENINGEN, SKA ALLTSÅ INTE FYLLAS I OM NI REDAN ÄR MEDLEM.
HAR NI PROBLEM MED INLOGGNINGEN PÅ HEMSIDAN:
Inloggning: Tryck på logga in knappen, användarnamn är din emailadress.
Glömt lösenord: Tryck på logga in knappen och därefter glömt lösenord, följ instruktionen. Har ni fortfarande problem med inloggningen kontakta webredaktör under kontaktknappen på hemsidan.

 

Överlåtelse/Ägarbyte:

Vid överlåtelse/ägarbyte följ punkt 1 och 2 nedan.

  1. Överlåtelseblankett fylls i (klicka på länken Överlåtelseblankett nedan)
  2. Köparen ska fylla i en medlemsansökan. (se nedan, under Ny medlem) Kopia på överlåtelseblanketten skickas till fiberföreningen epostadress sten.fredholm@malostrommarfibern.se

En administrativ kostnad av 1000 kr inkl moms tas ut vid ägarbyte, betalas av köparen.

Överlåtelseblankett

 

Ny medlem: (Ska fyllas i om ni ska bli ny medlem)

Kostnader ny fiberanslutning:

Grundkostnad: Offertkostnad 1000 kr.  Insats till Föreningen 16 000 kr, plus efteranmälan och etableringskostnad 8 000 kr. Tillkommer också individuell kostnad för grävning plus fiberblåsning.
Offertkostnaden räknas av från de 16.000 kr vid eventuell beställning  (=signerat medlemsavtal)

Ny medlem fyller i medlemsansökan enligt nedan och trycker på skicka knappen: