Årsmötet 2021

Härmed kallas du till årstämma i Malöströmmarfibern Ekonomisk  förening

Tid: Söndag 2021-08-22, kl. 14.00
Plats: Flatö Skola


Årsmötets handlingar finns tillgängliga via föreningens hemsida under vecka 31

Handlingarna kan även erhållas via föreningens styrelsemedlemmar.

Välkomna önskar styrelsen.