Bli medlem

Grundkostnad: Insats till Föreningen 16 000kr, Sen anmälan och etablerings kostnad 5 000kr.
Tillkommer individuell kostnad för grävning plus fiberblåsning.