Malö strömmarfibern

För medlemmar. Logga in på hemsidan genom att trycka på logga in knappen ovan till höger.

Malö strömmarfibern är fiberföreningen för dig som bor/har en fastighet mellan Ellös och Kungsviken eller på Flatön, Ängön eller på Malö. Förerningen bildades den 26:e feb 2013 och är en ekonomisk förening med avsikt att erbjuda alla fastigheter på Malö, Flatö, Ängö, Kårehogen och Morlanda med omnejd ett snabbt bredband genom optisk fiber. Förutom en snabbare internet-uppkoppling får du även ett ökat utbud på TV och telefoni till lägre priser.

Vänligen anteckna nedan info avseende felhantering på papper för att komma åt kontaktuppgifter m.m. vid ev fibernät problem.

Hur gör man vid fel?
Mediaomvandlaren har några signallampor:
• en blå (power) som visar elmatningen
• en grön/orange (FX)
• någon eller några gröna/orangea (LAN1-LAN6). Lamporna blinkar vid datatrafik.
Om FX-lampan inte blinkar/lyser är det fel i fibernätet/anslutningen. Det felet ska anmälas till fiberföreningen. (Peter Fäldt tel 0709 184071, epost: peterfaldt@telia.com).
Om FX-lampan är tänd (blinkar/lyser) är det fel på leveransen av innehållet.
Då ska felanmälan göras till respektive leverantörs kundtjänst. För de med ComHem som leverantör är telnumret 90 222.
Innan du ringer så pröva att göra en omstart på alla delar, bryt strömmen till TV-boxen, routern och mediaomvandlaren. När du har gjort detta koppla in först mediaomvandlaren, sedan routern och sist TV-boxen, kvarstår felet ring kundtjänsten. Deras första fråga är om du har gjort en omstart, vilket du då har gjort.
Hälsningar Styrelsen

DSCN2383
DSCN2440
DSC_6569
DSC_6580
DSC_6172
DSC_6198
DSC_6209
DSC_6375-2